Rzeszów, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 klasa IVA, IVB